"Máme šanci tvořit svůj život rukama"

 

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků se SVP. Tito žáci se kvůli svému handicapu špatně integrují do běžných tříd základních škol či jsou v těchto školách často neúspěšní a jsou přeřazováni do škol pomocných či zvláštních. S tím souvisí i soc. vyloučení a často i hrozba předčasného odchodu ze vzdělávací soustavy. Tento fakt spolu s nedostatečným přehledem o možnostech na trhu práce a často nezájmem o jakoukoliv činnost vede do budoucna tyto žáky mnohdy k nevhodné volbě vzdělávací a profes. dráhy. Mezi základní pilíře projektu patří včasné a kvalitní určení potenciálu a  dovedností a schopností žáků se SVP a jejich další rozvoj. K tomu je nutný princip individuálního přístupu s ohledem na handicap žáků za účelem přípravy na úspěšný pracovní život.

... cíle projektu

 

 

 

 

Zaměřeno na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

 

Stránky jsou koncipovány tak, aby umožnily žákům, jejich rodičům i pedagogům snadnou orientaci na web.  portálu, který je důležitým  prostředníkem mezi nositelem a cílovou skupinou v rámci projektu.

 

 

 

 

© BrusTech technologies 2016

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   Život Rukama » Úvod

 

 

 

 

"Máme šanci tvořit svůj život rukama"
reg.č.: CZ.1.07/1.2.27/01.0029